ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Με τις  από 25/2/2020 και Aρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1525 «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έδωσε κατευθυντήριες σχετικά  με την ενημέρωση των χρηστών διαδικτυακών χώρων και την επεξεργασία δεδομένων τους στους χώρους αυτούς.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη ενός διαδικτυακού χώρου ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις του επισκέπτη (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετρεί τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούνται τα cookies και διάφορες τεχνολογίες;

Ορισμένες από τις σελίδες χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις του χρήστη όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχει ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) ,των κωδικό πρόσβασης εισόδου, αν είχε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούνται cookies σ΄ αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες χρησιμοποιούν cookie για να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάνει ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκέφθηκε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιχνηλάτες (cookies) είναι τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει όποιος ιχνηλάτης είναι απαραίτητος για τη σύνδεση του χρήστη με υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση για την ασφάλεια του χρήστη για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων.  Υπάρχουν ιχνηλάτες που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing) και ιχνηλάτες με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) όπως η υπηρεσία Google Analytics.
Οι ιστοσελίδες της εταιρείας χρησιμοποιούν ιχνηλάτες που είναι τεχνικά απαραίτητοι, 3 ιχνηλάτες με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) και 7 ιχνηλάτες με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing). 

Ανάλυση των Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστοχώρος μας:

Όνομα Cookie Είδος Διάρκεια Πάροχος Σκοπός
ASP.NET_SessionId Απαραίτητο Session cretandailycruises.com Διατηρεί την κατάσταση περιόδου σύνδεσης του επισκέπτη σε αιτήματα σελίδων.
_ga Στατιστικής 2 έτη cretandailycruises.com Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gat Στατιστικής 1 ημέρα cretandailycruises.com Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων.
_gid Στατιστικής 1 ημέρα cretandailycruises.com Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_fbp Μάρκετινγκ 3 μήνες cretandailycruises.com Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.
fr Μάρκετινγκ 3 μήνες facebook.com Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.
IDE Μάρκετινγκ 1 έτος doubleclick.net Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να εγγραφεί και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη του ιστότοπου μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.
pagead/1p-user-list/# Μάρκετινγκ Session google.com Δημιουργήθηκε από δυναμικό μάρκετινγκ διαφήμισης σελίδας Google για την παρακολούθηση συμβάντων όπως μετατροπές ή άλλες σημαντικές αλληλεπιδράσεις χρηστών
r/collect Μάρκετινγκ 1 ημέρα doubleclick.net Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.
tr Μάρκετινγκ Session facebook.com Χρησιμοποιήθηκε από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.

 

Για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της με απλή επικοινωνία σας με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας. Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Η παρούσα Πολιτική θα επικαιροποιείται με κάθε αλλαγή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα ή με κάθε εν γένει προσθήκη.