ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 1. Το εισιτήριο αυτό, ισχύει μόνο για το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.
 2. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε την φύλαξη των αποσκευών του, η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά τους.
 3. Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας, ο επιβάτης μπορεί να τα παραδίδει για φύλαξη, στον υπεύθυνο του μπαρ του πλοίου.
 4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του Υ.Ε.Ν ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
 5. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 6. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών ,Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.
 7. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος, που αφορούν στην τήρηση της τάξης και ασφάλειας του πλοίου.
 8. Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο του πλοίου και εφόσον δεν ικανοποιηθούν, μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία.
 9. Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου, ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου, χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας προς τον επιβάτη ή προς οποιοδήποτε τρίτο.
 10. Ο επιβάτης οφείλει να ευρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου, 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου, δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ εάν δηλώσει πριν τον απόπλου την πρόθεσή του να μην πραγματοποιήσει για οποιονδήποτε λόγο το ταξίδι, δικαιούται επιστροφής του μισού ναύλου.
 11. Οι πλοιοκτήτες, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα, ουδεμία ευθύνη φέρουν για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλη ζημιά επιβάτη, που προήλθε από την μη τήρηση οδηγών του Πλοιάρχου και του πληρώματος, α) κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από την λέμβο, β) από την μετάβασή του στην ξηρά ή την επιστροφή του από αυτή κολυμπώντας, γ) όταν το πλοίο ευρίσκεται  αγκυροβολημένο και ο επιβάτης κολυμπάει πλησίον του πλοίου (swimming stop).