OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI

 1. Bilet ten jest ważny tylko na podróż, na którą został wydany
 2. Pasażerowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego bagażu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty.
 3. Biżuteria, pieniądze lub inne przedmioty wartościowe mogą być przekazane do baru na pokład na przechowanie.
 4. Firma żeglugowa  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w podróży statku, za zmianę lub nie płynięcie po zaplanowanej trasie z powodu złej pogody, z powodu nakazów wydanych przez greckie Ministerstwo Żeglugi i Morza Egejskiego lub władze portowe lub z powodu siły wyższej.
 5. Pasażerowie nie mogą przewozić materiałów wybuchowych, łatwopalnych, zapalających i ogólnie substancji niebezpiecznych.
 6. Pasażerowie są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów portowych, zdrowia i ochrony konsumentów.
 7. Pasażerowie muszą wykonywać instrukcje kapitana i załogi, dotyczące utrzymania porządku i bezpieczeństwa na statku.
 8. W przypadku skarg w czasie podróży, pasażerowie proszeni są o kontakt z kapitanem, a jeśli to nie przyniesie skutku powinni zwrócić się do firmy.
 9. Jeśli z jakiegokolwiek powodu podróż jest anulowana ze względu na problemy ze statkiem lub niekorzystne warunki atmosferyczne, zostaną zwrócone jedynie koszty biletu, bez jakichkolwiek innych zobowiązań firmy wobec pasażera lub strony trzeciej.
 10. Pasażerowie muszą być obecni w obszarze wejścia na pokład na 30 minut przed planowaną godziną odpłynięcia. Pasażerom, którzy nie zdążą na rejs nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu. Pasażerowie, którzy poinformują przed rozpoczęciem rejsu, że nie chcą brać udziału w podróży, mają prawo do zwrotu połowy ceny biletu.
 11. Armator, kapitan i załoga nie ponoszą odpowiedzialności za utratę życia, uszkodzenie ciała lub inne szkody poniesione przez pasażera, które powstają w wyniku nieprzestrzegania poleceń kapitana i załogi, a) podczas wsiadania i wysiadania z łodzi, b) przedostania się na ląd lub z powrotem, pływając, c) gdy statek jest zacumowany, a pasażer pływa w pobliżu statku (swim stop).