FAUNA

Fauna

Podsumowanie fauny na Granvousie i Balos

Do tej pory zostało zarejestrowanych 98 gatunków ptaków, ale w rzeczywistości jest ich wiele więcej. Czterdzieści z nich wije swoje gniazda w rezerwacie przyrody lub na otaczających obszarach (na stałe lub w lecie) i zależnie od tego, gdzie może znaleźć pożywienie. Resztę można zaobserwować podczas migracji zimowych. 26 gatunków jest chronionych prawem europejskim i 14 znajduje się w Czerwonej Liście Zagrożonych kręgowców Grecji.

Półwysep Gramvousa jest uważany za bardzo ważne siedlisko dla ptaków wędrownych. Jest to również bardzo ważny punkt żerowania dla Cypaetus Barbatus, który jest zagrożonym gatunkiem w Europie. Te gatunki wiją tutaj swoje gniazda: kuropatwy chukar (Alectoris chukar), gołąb skalny (Columba livia), płomykówka (Tyto alba), skowronek (Lullula arborea), białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica), stonechat (Saxicola torquatus), niebieski nagórnik (monticola samotnego), kruk (Corvus Corax) oraz makolągwa pospolita (Carduelis cannabina).

Podczas okresu migracji można obserwować wiele różnych gatunków. Wśród nich są czaple małe (Egretta garzetta), ścierwnik biały (Neopheron percnopterus), błotniak zbożowy (Circus cyaneus), zimorodek (Alcedo atthis), skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla), jaskółka brzegówka ( Riparia riparia) i świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus).

Jeżeli chodzi o gady, możemy znaleźć węża Leopard (Εlaphe Situla), który jest chroniony przez przepisy prawa greckiego i europejskiego. Jednym ze szczególnych charakterów fauny regionu jest stado dzikich osłów żyjących na półwyspie (Balos). Te dzikie osły są uważane za konkurencję dla owiec i kóz, więc pasterze często je zabijają.

Mniszka śródziemnomorska (Monachus monachus) rodzi w podwodnych jaskiniach w tym regionie. Żółw morski karetta (Caretta caretta), który jest ściśle chronionym gatunkiem, występuje także tutaj i szuka pożywienia, mimo że nie ma gniazda na tym obszarze. Mięczaki żyjące w lagunie nie występują nigdzie indziej na Krecie w tej różnorodności i ilości.

Fauna
Fauna