FAUNA

Na wyspie występuje wiele chronionych endemicznych gatunków zwierząt, takich jak ślimak Albinaria retusa, jaszczurka Podarcis erhardii schiebeli, a także wiele dzikich królików Oryctolagus cuniculus cnossius, które często można dostrzec, jak kicają między krzewami.

Jest to również miejsce gniazdowania sokołów skalnych (Falco eleonorae), gatunku ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych, którego populacja jest monitorowana przez ornitologów. Dia to również ważne siedlisko mniszki śródziemnomorskiej (Monachus monachus).