FLORA

Roślinność na wyspie jest zdominowana przez gatunki typowe dla garigu i zarośla twardolistne, wśród których dominującym gatunkiem jest krwiściąg ciernisty (Sarcopoterium spinosum). Po zachodniej stronie wyspy można też znaleźć kilka rzadkich formacji krzewów pistacji kleistej (Pistacia lentiscus).

Wyspa jest bardzo ważnym siedliskiem dla chronionych roślin endemicznych o niewielkim zasięgu w południowej części Morza Egejskiego, takich jak Asperula tournefortii i Allium tardans (gatunki endemiczne dla Krety i Karpathos), a także Carlina diae.

Asperula tournefortii                                                               Allium tardans