ΧΛΩΡΙΔΑ

Η βλάστηση στο νησί Δία κυριαρχείται από φρύγανα και σκληρόφυλλα πλατύφυλλα. με κυρίαρχο είδος την αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), ενώ στη δυτική πλευρά υπάρχουν ελάχιστοι αραιοί σχηματισμοί από σχίνους (Pistacia lentiscus). 

Αποτελεί πολύ σημαντικό βιότοπο για προστατευόμενα ενδημικά φυτά, με μικρή εξάπλωση στο Νό-τιο Αιγαίο, όπως το Asperula tournefortii και το  Allium tardans (ενδημικό της Κρήτης και της Καρ-πάθου), ενώ εντοπίζεται επίσης το Carlina diae.

                            Asperula tournefortii                                                               Allium tardans