ΧΛΩΡΙΔΑ

Η βλάστηση που επικρατεί είναι χαμηλή, θαμνώδης και στεπική με σπάνια για τον ελληνικό και κρητικό χώρο είδη.

Χαρακτηριστικό είναι το Lygeum spartum (αγρωστώδες της βορείου Αφρικής), το Helianfhemmum (Ηλιάνθεμο) και το σπάνιο Erodium classifolium, που βρίσκεται στο βορειότερο σημείο εξάπλωσής του.

Χλωρίδα
Χλωρίδα