ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

       

  

   Ξεκινήσαμε τις ημερήσιες κρουαζιέρες μας πριν από τριάντα χρόνια περίπου, κάνοντας προσβάσιμες και γνωστές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους NATURA, που κυρίως είχαν το προνόμιο να τις απολαμβάνουν μόνο λίγοι. 

   Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε έως σήμερα, οι κρυμμένοι αυτοί επίγειοι παράδεισοι αναδείχτηκαν, έκαναν διάσημες σε όλο τον κόσμο τις ευρύτερες περιοχές στις οποίες ανήκουν, χάρισαν αξέχαστες εμπειρίες διακοπών σε χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες, συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και συνείσφεραν στην τουριστική προβολή της χώρας μας.
 
   Κατά την διάρκεια της τουριστικής σαιζόν απασχολούμε περίπου 200 εργαζόμενους, αγοράζουμε τις προμήθειές μας από την τοπική αγορά και συνεισφέρουμε με συνέπεια σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι από τις πλέον σημαντικές αρχές μας και δέσμευση για τον τρόπο που εξελισσόμαστε.
   Με σεβασμό και αγάπη για τις περιοχές αυτές και για την προστασία του περιβάλλοντός τους, εφαρμόζουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 
1. Τα πλοία μας είναι πιστοποιημένα με ΠΠΡΛ (πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα) και ΠΠΡΠ (πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο)
 
2. Χρησιμοποιούμε χρώματα βαφής στα πλοία μας, τα οποία έχουν πιστοποίηση καταλληλότητας και φιλικότητας στο περιβάλλον
 
3. Διαθέτουμε Έντυπο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με την MARPOL 73/78 (Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία), μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις, για το θαλάσσιο περιβάλλον
 
4. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, σε θέματα σχετικά με την οικολογική ευαισθησία και πως εφαρμόζεται στην πράξη
 
5. Χρησιμοποιούμε καθαριστικά – απορρυπαντικά, φιλικά προς το περιβάλλον 
 
6. Αγοράζουμε προϊόντα σε μεγάλες, επιστρεφόμενες συσκευασίες
 
7. Αντικαθιστούμε τους κοινούς λαμπτήρες, με ενεργειακούς
 
8. Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες των πλοίων, σε συνεργασία με την ΑΦΗ. Κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, υπάρχουν και στα γραφεία μας
 
9. Συγκεντρώνομαι τα φαγητά ή απορρίμματα, σε ειδικούς κάδους των πλοίων μας
 
10. Τα περισσότερα από τα πλοία μας διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό. Παραδίδουμε τα λύματα όσων δεν διαθέτουν σε πιστοποιημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
 
11. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 
12. Διαχωρίζουμε τις κατηγορίες απορριμμάτων στα πλοία και στα γραφεία μας, ώστε να είναι εφικτή η μετέπειτα οικολογική διαχείρισή τους και η ανακύκλωση
 
13. Καταργήσαμε τα πλαστικά ποτήρια, αναδευτήρες και καλαμάκια, αντικαθιστώντας τα με άλλα, που αποτελούνται από ανακυκλώσιμα φυσικά υλικά
 
14. Συγκεντρώνουμε από τα πλοία και τα γραφεία μας τα πλαστικά καπάκια από τις φιάλες νερών και αναψυκτικών, τα οποία τα παραδίδουμε στον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους
 
15. Η παραμονή των επιβατών μας στους προορισμούς, είναι η ελάχιστα δυνατή. Έτσι,  στη Γραμβούσα είναι περίπου 2 ώρες, στον Μπάλο 2,5 ώρες, στη Χρυσή 3 ώρες και στο Κουφονήσι 2 ώρες
 
16. Υπάρχει πρόβλεψη στη διαμόρφωση των ωρών καταπόπλου, έτσι ώστε να μην  βρίσκονται στους προορισμούς ταυτόχρονα πολλά άτομα
 
17. Μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Πολιτικής μας, εκτός από τις χορηγίες μας σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, συμμετέχουμε ενεργά στις δραστηριότητες που διοργανώνονται από διάφορους φορείς για τον καθαρισμό, την προστασία, την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, κ.α., των περιοχών που επισκεπτόμαστε
 
18. Μεταφέρουμε σχόλια για την κατάσταση των περιοχών στις αρμόδιες Αρχές (Δήμος,  Αρχαιολογία, κλπ.) και συνδράμουμε, όταν υπάρχουν προβλήματα για διορθωτικές κινήσεις
 
19. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ενημερώνουμε τους επιβάτες μας για τη σπουδαιότητα του σεβασμού και της προστασίας των προορισμών, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες οδηγίες για το τι απαγορεύεται, με προβολή βίντεο από τις οθόνες των τηλεοράσεων των πλοίων
 
20. Περιβαλλοντικές συμβουλές υπάρχουν επίσης σε επτά γλώσσες (Ελληνικά,  Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πολωνικά και Ρωσικά):
α. Στην ιστοσελίδα μας (www.cretandailycruises.com), στην περιγραφή κάθε κρουαζιέρας  
β. Στις μπροσούρες μας για κάθε κρουαζιέρα, που μοιράζονται στους επιβάτες και στα τουριστικά γραφεία κατά χιλιάδες κάθε χρόνο
γ. Στις γραπτές ξεναγήσεις των προορισμών των κρουαζιέρων, που διανέμονται στους επιβάτες στα πλοία μας
Επίσης, 
-Από την ηχητική ξενάγηση της κρουαζιέρας στον Μπάλο και τη Γραμβούσα, την οποία προσφέρουμε δωρεάν (4 γλώσσες) στους πελάτες μας.
-Aπό τα μεγάφωνα του πλοίου, κατά την άφιξη σε κάθε προορισμό, ανακοινώνουμε το ακόλουθο κείμενο σε 6 γλώσσες: «Σας παρακαλούμε, σεβόμενοι τον πανέμορφο προορισμό μας, να αποφεύγετε την οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης, καθώς και την συλλογή κογχυλιών και φυτών. Σας παρακαλούμε, να μην αφήσετε απορίμματα πίσω σας, αλλά να τα πάρετε μαζί σας κατά την επιστροφή σας στο πλοίο».
- Στοιχεία Ιστορίας και φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα και πανίδα) για κάθε προορισμό μας, αναφέρονται εκτενώς στην ιστοσελίδα μας και περιληπτικά στις μπροσούρες της  κάθε κρουαζιέρας.
 
   Η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και η αειφόρος ανάπτυξη των προορισμών που επισκεπτόμαστε είναι και δικός μας στόχος. Δηλώνουμε παρόντες τόσο στη συζήτηση για την εύρεση ορθολογιστικού τρόπου  επίτευξης αυτού του στόχου, όσο και στην υλοποίησή του.