NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA

    Nasze jednodniowe rejsy rozpoczęliśmy około trzydziestu lat temu, aby udostępnić i przybliżyć Państwu obszary o szczególnych walorach przyrodniczych NATURA, które dotychczas mogli podziwiać tylko nieliczni. 
 
   Z biegiem lat te ukryte rajskie krainy ujrzały światło dzienne, rozsławiły na cały świat regiony, do których należą, dostarczyły niezapomnianych wrażeń tysiącom greckich i zagranicznych turystów oraz przyczyniły się do rozwoju gospodarczego tych terenów i promocji turystycznej naszego kraju.
 
   Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest jedną z naszych najważniejszych zasad oraz wyznacznikiem kierunku naszego rozwoju. W sezonie turystycznym zatrudniamy około 200 osób, zaopatrujemy się na lokalnym rynku i konsekwentnie wspieramy działalność społeczną i kulturalną. 
 
   Z szacunku i miłości do odwiedzanych przez nas terenów oraz w trosce o ochronę ich środowiska stosujemy następujące zasady:
 
1. Nasze statki uzyskały certyfikaty ISPP (międzynarodowe świadectwo zapobiegania zanieczyszczeniom ściekami) oraz IOPP (międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami).
 
2. Na naszych statkach stosujemy kolory farb, które mają atest potwierdzający ich odpowiednie właściwości i przyjazność dla środowiska.
 
3. Dysponujemy formularzem gospodarowania odpadami stałymi zgodnie z konwencją MARPOL 73/78 (Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki), jedną z najważniejszych międzynarodowych konwencji dotyczących środowiska morskiego.
 
4. Szkolimy naszych pracowników w zakresie zagadnień związanych z wrażliwością ekologiczną i jej praktycznym zastosowaniem.
 
5. Używamy środków czystości – detergentów przyjaznych dla środowiska.
 
6. Kupujemy produkty w dużych, zwrotnych opakowaniach.
 
7. Wymieniamy zwykłe żarówki na żarówki energooszczędne.
 
8. We współpracy z firmą AFIS poddajemy recyklingowi baterie ze statków. Pojemniki do recyklingu baterii są również dostępne w naszych biurach.
 
9. Żywność lub odpady zbieramy do specjalnych pojemników na naszych statkach.
 
10. Większość naszych statków jest oczyszczana biologicznie. Odpady podmiotów, które nie mają takiej możliwości, dostarczamy do certyfikowanych firm zajmujących się gospodarką odpadami.
 
11. Gospodarka odpadami płynnymi odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
 
12. Na naszych statkach i w biurach oddzielamy poszczególne kategorie odpadów tak, aby możliwe było ich późniejsze ekologiczne zagospodarowanie i recykling.
 
13. Usunęliśmy plastikowe kubki, mieszadełka i słomki, które zastąpiliśmy innymi, składającymi się z naturalnych materiałów nadających się do recyklingu.
 
14. Zbieramy z naszych statków i biur plastikowe nakrętki od butelek po wodzie i napojach bezalkoholowych, które przekazujemy organizacji RED CROSS KISSAMOS CHANIA w celu ich dalszego wykorzystania.
 
15. Pobyt naszych pasażerów w miejscach docelowych trwa możliwie najkrócej. Przykład: 2 godziny na wyspie Gramvousa, 2,5 godziny w lagunie Balos, 3 godziny na wyspach Chrissi i w Koufonisii.
 
16. Stosujemy taką konfigurację godzin przybycia, aby w miejscach docelowych nie znajdowało się jednocześnie zbyt wiele osób.
 
17. W ramach naszej polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, oprócz sponsorowania działań społecznych, kulturalnych, sportowych i innych, aktywnie uczestniczymy w działaniach organizowanych przez różne organizacje m.in. na rzecz utrzymania, ochrony, promocji walorów historycznych i kulturowych, prowadzenia badań naukowych w odwiedzanych przez nas miejscach.
 
18. Informujemy właściwe instytucje (urząd miasta, instytut archeologiczny itp.) o wszelkich uwagach dotyczących sytuacji w odwiedzanych przez nas miejscach i służymy pomocą, jeśli wystąpią problemy związane z działaniami naprawczymi.
 
19. W trakcie podróży informujemy naszych pasażerów – za pomocą materiałów wideo wyświetlanych na ekranach telewizorów – o tym, jak ważne są poszanowanie i ochrona odwiedzanych miejsc, wraz z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi tego, co jest zabronione.
 
20. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska są również dostępne w siedmiu językach (greckim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i rosyjskim):
      a. W naszej witrynie internetowej (www.cretandailycruises.com) w opisie poszczególnych rejsów.  
      b. W naszych broszurach dotyczących każdego rejsu, rozdawanych pasażerom i w biurach turystycznych w tysiącach egzemplarzy każdego roku.
      c. W pisemnych przewodnikach po rejsach, które są rozdawane naszym pasażerom podczas podróży.
 
Ponadto: 
 – Z głośników statku, po przybyciu do każdego miejsca docelowego, ogłaszamy następujący tekst w sześciu językach: „Prosimy, żeby z szacunku dla naszego pięknego miejsca unikać wszelkiego zanieczyszczenia, a także nie zbierać muszli i roślin. Prosimy, żeby podczas pobytu nie pozostawiać na miejscu niepotrzebnych przedmiotów, lecz zabrać je z powrotem na statek”.
  – Informacje o historii i środowisku naturalnym (flora i fauna) każdego miejsca docel owego są wyszczególnione w naszej witrynie internetowej oraz streszczone w broszurach poszczególnych rejsów.

 

Naszym celem jest również właściwe zarządzanie środowiskowe i zrównoważony rozwój miejsc, które odwiedzamy. Angażujemy się zarówno w dyskusję nad tym, jak znaleźć racjonalną drogę do osiągnięcia tego celu, jak i w jego realizację.